• ການອອກແບບຕົກແຕ່ງພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງຂົວບິດ.ໂຄງສ້າງໃນ Dubai, United Arab Emirates ຫຼື UAE.ພື້ນໄມ້ໃນອຸໂມງ.ພື້ນຖານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ.ແລວທາງຂອງຫ້ອງໂຖງໃນຫ້ອງເປົ່າຫວ່າງໃນອະນາຄົດ.

ຜະລິດຕະພັນ